Jollekin se on musiikki, jollekin toiselle leipominen tai vaikka puutarhanhoito. Minulle se on pik.kukäsityöt. Siksi sitä voi niin hyvin. Ilo kehitellä jostakin ideasta omanlainen aikaansaannos ilman tarkkarajaista ohjeistusta.

Sain käsiini Eija Vähälän lisensiaattitutkimuksen vuodelta 2003; Luovan käsityöprosessin yhteydet psyykkiseen hyvinvointiin. Kirja imaisi hetkessä mukaansa, sillä tutkimuksen tavoitteena oli tuoda esille käsityön prosessista tekijän kannalta sellaisia merkittäviä piirteitä, jotka auttavat ymmärtämään luovaa käsityön prosessia psyykkisen tapahtumisen muotona.

 

 

Miksiköhän sitä tykkää istuskella tuvan sohvalla ja virkata vaikka paloja isoäidintilkkupeittoon? Vähälän mukaan käsityö tuottaa tekijälleen aina syvää tyydytystä ja henkistä pääomaa, koska se on luovaa toimintaa ja vaatii inhimillistä pääomaa. Käsitöiden tekemisellä voi ilmaista itseään ja se voi olla aivan tavallista viihtymistä ilman tietoista tavoitetta. Useimmiten raskaan ja kiihkeärytmisen työpäivän jälkeen haluaa käydä jatkamaan keskeneräistä käsityötään vaikkapa vain toviksi. Tutkimuksen mukaankin tässä on motiivina oma halu omistautua tekemiselle, joka on itsensä päätettävissä. Käsityö tuo rauhoittumista ja nautintoa.

Onko käsitöiden tekeminen aina sitten yhtä helppoa? Neulomiseen, virkkaamiseen, ompeluun, kankaanpainantaan tai mihin tahansa muuhun käsityön tekemiseen tarvitaan koko ihminen, sekä fyysinen että henkinen puoli, motoriset kyvyt, kyky ajatella ja ratkaista ongelmia, hänen mielikuvitus ja kyky luoda uutta. Vähälä painottaakin, että luova prosessi yhdistää esteettiset valmiudet, taiteellisen työskentelyn ja ongelmanratkaisutaitoja. Ai, onko joka puuhastelussa oltava joku ongelma, joka vaatii pohdiskelua ja ratkaisua? Huomasin miettiväni tätä kohtaa joka kerran, kun tein käsitöitä tutkimustuloksen lukemiseni jälkeen. Huomasin, että näinhän se kyllä on. Ongelman ei tarvitse olla suuri vaan se voi olla vaikka sopivien värien valitseminen raidalliseen sukanvarteen. Tai huomaa pohtivansa, miten tämä kohta ommeltinkaan kätevimmin.  

Kirjassa käsitellään luovuutta monen eri määrittelyn ja tulkinnan kautta. Määrittelyissä painottuu eniten uuden tuottaminen ja oivaltaminen. Luovuus on jotain uutta... luovuus on kyky havaita... luovuus on eräänlaista mentaalista aktiviteettia. Tuo viimeinen painotus kuulostaa niin hienolta. Mentaalista aktiviteettia. pik.kuhenkisyyttä käsillä puuhastelun lomassa.

Tutkijan mukaan käsitöiden tekijän kannalta oman työskentelytavan löytäminen ja sen harjaannuttaminen saattaa lisätä ihmisen itseymmärryksen tasoa ja antaa sitä kautta ihmiselle terapeuttisen välineen. Luova prosessi on terapeuttista toimintaa. Terapeuttisella tavalla siihen yhdistyvät myös esteettinen ilmaisu ja rentoutumisen vaikutus.

Mielenkiintoista oli lukea kuvittelusta terapeuttisena voimana. Vastikään tehdyn  pik.kumoottoripyöräajelun aikana harrastin " mentaalista dialogia", mielen ja ruumiin kommunikointia. Kuvittelin uusia käsityötempauksia, joita voisi toteuttaa sen jälkeen, kun on saanut (melkein) kaikki keskeneräiset tekelleet valmiiksi. Kuvittelukin edistää hyvinvointia. Jess! Ei siis sekään ole yhtään turhanpäiväistä.

Onnistumiset vahvistavat itsetuntoa ja luottamusta omiin kykyihin. Vähälän mukaan psyykkinen hyvinvointi on yhteydessä myös siihen, minkälaisia tavoitteita henkilö asettaa ja miten hän arvioi niitä. Käsitöitä harrastavalle tekeminen on omaehtoista, haluttua ja mielihyvää tuottavaa.

Vähälän tutkimukseen tutustumisen jälkeen olen tunnustellut ja aistinut omaa pik.kuolotilaani entistä tarkemmin. Tutkimustulos on totta! Olet saattanut todeta sen itsekin. Siispä jatkan pik.kupuuhastelujani ja blogin kirjoittamista. Olen huomannut myös sen, että toisten käsityöblogeja lukiessa tulee hyvä mieli ja voi olla ikäänkuin "hengessä mukana". Yhtä vahvaa tyydytystä tuottaa myös yllätyksellisten ja inspiroivien kirpputorien kiertäminen. Terapeuttista sekin.

Ja lopuksi pik.kukukka, joka tuotti tekijälle psyykkistä hyvinvointia

 

 

ja joka on koottu kesäpäivän aikana ommelluista istuintyynyistä. Vanhat sinivalkoraidalliset istuintyynyt on päällystetty kirpputorikankaalla reunoista yksinkertaisesti vain siksakaten ja monia vuosia sitten itse virkattuja pik.kuliinoja lisäten.